HP LaserJet Enterprise M605 series - Tlač prostredníctvom funkcií Wi-Fi Direct a NFC

background image

Tlač prostredníctvom funkcií Wi-Fi Direct a NFC

Spoločnosť HP poskytuje tlač prostredníctvom funkcií Wi-Fi Direct a NFC (Near Field Communication) pre

tlačiarne s podporovaným príslušenstvom HP Jetdirect pre funkcie NFC a Wireless Direct. Toto príslušenstvo

je dostupné ako voliteľné vybavenie pre tlačiarne HP LaserJet, ktoré sú vybavené konzolou na pripojenie

hardvéru (HIP).

Príslušenstvo na bezdrôtové pripojenie môžete využiť na bezdrôtovú tlač pomocou týchto zariadení:

iPhone, iPad alebo iPod s podporou služby Apple AirPrint alebo aplikáciou HP ePrint.

Mobilné zariadenia so systémom Android a s aplikáciou služby HP ePrint alebo vstavaným riešením pre

tlač v systéme Android.

Osobné počítače a počítače Mac so softvérom služby HP ePrint.

Ďalšie informácie o funkcii HP Wireless Direct nájdete na lokalite

www.hp.com/go/wirelessprinting

.