HP LaserJet Enterprise M605 series - Softvér služby HP ePrint

background image

Softvér služby HP ePrint

Softvér služby HP ePrint zjednodušuje tlač zo stolových alebo prenosných počítačov so systémom Windows

alebo Mac prostredníctvom ľubovoľného zariadenia s aplikáciou HP ePrint. Pomocou tohto softvéru môžete

jednoducho vyhľadať produkty so službou HP ePrint, ktoré sú zaregistrované do konta HP Connected. Cieľová

tlačiareň HP sa môže nachádzať v kancelárii alebo kdekoľvek inde na svete.

Windows: Po inštalácii softvéru otvorte možnosť Print (Tlačiť) v danej aplikácii a v zozname

inštalovaných tlačiarní vyberte možnosť HP ePrint. Kliknite na tlačidlo Properties (Vlastnosti) a

nakonfigurujte možnosti tlače.

Mac: Po inštalácii softvéru vyberte položku File (Súbor), Print (Tlač) a potom vyberte šípku vedľa

položky PDF (v spodnej ľavej časti obrazovky ovládača). Vyberte položku HP ePrint.

V systéme Windows podporuje softvér služby HP ePrint aj tlač prostredníctvom adresy TCP/IP použitím

lokálnych sieťových tlačiarní v sieti (LAN alebo WAN) do zariadení, ktoré podporujú skript UPD PostScript®.

Systémy Windows a Mac podporujú tlač IPP prostredníctvom zariadení pripojených k sieti LAN alebo WAN

s podporou jazyka ePCL.

Systémy Windows a Mac podporujú tlač dokumentov PDF prostredníctvom verejných tlačových lokalít a tlač

použitím služby HP ePrint prostredníctvom e-mailu cez službu typu cloud.

Informácie o ovládačoch a ďalšie súvisiace informácie nájdete na stránke

www.hp.com/go/eprintsoftware

.

POZNÁMKA:

Softvér služby HP ePrint je pomôcka pracovného postupu súboru PDF pre systém Mac,

z technického hľadiska teda nejde o ovládač tlače.

SKWW

Mobilná tlač

63

background image

POZNÁMKA:

Softvér služby HP ePrint nepodporuje tlač prostredníctvom rozhrania USB.