HP LaserJet Enterprise M605 series - AirPrint

background image

AirPrint

Priamu tlač prostredníctvom aplikácie AirPrint od spoločnosti Apple podporuje systém iOS 4.2 alebo novší a

počítače Mac s operačným systémom OS X 10.7 Lion alebo novším. Pomocou aplikácie AirPrint môžete

odoslať tlač do zariadenia priamo zo zariadení iPad,iPhone (3GS alebo novší) alebo iPod touch (tretia

generácia alebo novší) z týchto mobilných aplikácií:

Mail (E-mail)

Photos (Fotografie)

Safari

iBooks

Vybrané aplikácie tretích strán

Ak chcete používať aplikáciu AirPrint,zariadenie musí byť pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti ako

zariadenie Apple. Ďalšie informácie o používaní aplikácie AirPrint a o tom,ktoré produkty HP sú s ňou

kompatibilné,získate na webovej podpore tohto zariadenie:

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

POZNÁMKA:

Aplikácia AirPrint nepodporuje pripojenie USB.