HP LaserJet Enterprise M605 series - Softvér HP Web Jetadmin

background image

Softvér HP Web Jetadmin

Softvér HP Web Jetadmin je cenami ovenčený, špičkový nástroj na efektívne spravovanie širokého rozsahu

sieťových zariadení HP vrátane tlačiarní, multifunkčných produktov a zariadení na digitálne odosielanie. Toto

jednoduché riešenie umožňuje na diaľku inštalovať, monitorovať, vykonávať údržbu, riešiť problémy

a vytvárať zabezpečené prostredie tlače a zobrazovania, čím jednoznačne pomáha zvýšiť obchodnú

produktivitu tak, že šetrí čas, riadi náklady a chráni vaše investície.

Inovácie softvéru HP Web Jetadmin sú pravidelne k dispozícii a zaisťujú podporu pre špecifické funkcie

produktu. Ak sa chcete dozvedieť viac o inováciách, prejdite na adresu

www.hp.com/go/webjetadmin

a kliknite na prepojenie Self Help and Documentation (Svojpomoc a dokumentácia).

86

Kapitola 5 Správa produktu

SKWW