HP LaserJet Enterprise M605 series - Zobrazenie vstavaného webového servera HP (EWS)

background image

Zobrazenie vstavaného webového servera HP (EWS)

1.

4-riadkové ovládacie panely: Adresu IP nájdete na displeji ovládacieho panela.

Dotykový ovládací panel: Ak chcete zobraziť adresu IP alebo názov hostiteľa, na domovskej obrazovke

ovládacieho panela zariadenia sa dotknite tlačidla Sieť .

2.

Otvorte webový prehľadávač a do riadka s adresou zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa presne

v takom tvare, v akom sa zobrazuje na ovládacom paneli zariadenia. Na klávesnici počítača stlačte

kláves

Enter

. Otvorí sa server EWS.

POZNÁMKA:

Ak sa vo webovom prehľadávači počas otvárania servera EWS zobrazí hlásenie There is a

problem with this website’s security certificate (Vyskytol sa problém s certifikátom zabezpečenia

tejto webovej lokality), kliknite na možnosť Continue to this website (not recommended) (Pokračovať

v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).

Výberom možnosti Continue to this website (not recommended) (Pokračovať v používaní tejto

webovej lokality (neodporúča sa)) nevystavujete počítač riziku počas navigácie v serveri EWS pre

zariadenie HP.

Ak chcete používať vstavaný webový server HP, prehľadávač musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

68

Kapitola 5 Správa produktu

SKWW

background image

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 alebo novší, prípadne Netscape 6.2 alebo novší

Mac OS X: Safari alebo Firefox s použitím Bonjour alebo IP adresy

Linux: Len Netscape Navigator

HP-UX 10 a HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7