HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta Troubleshooting (Riešenie problémov)

background image

Karta Troubleshooting (Riešenie problémov)

Tabuľka 5-4

Karta Troubleshooting (Riešenie problémov) vstavaného webového servera HP

Ponuka

Popis

Všeobecné informácie o riešení

problémov

Vyberte si spomedzi rôznych správ a testov, pomocou ktorých môžete vyriešiť problémy

s produktom.

Online Help (Pomoc online)

Získajte pre zariadenie kódy QR a prepojenia na webové lokality s riešeniami.

Diagnostic Data (Diagnostické údaje)

POZNÁMKA:

Táto položka je k dispozícii

iba vtedy, keď nastavíte heslo správcu

z karty Security (Zabezpečenie).

Exportovanie informácií o produkte do súboru – tento postup môže byť vhodný na

podrobnú analýzu problému.

Calibration/Cleaning (Kalibrácia/

čistenie)

(len modely s farebnou tlačou)

Povolenie funkcie automatického čistenia, vytvorenia a vytlačenia čistiacej strany a

výberu možnosti okamžitej kalibrácie produktu.

Aktualizácia firmvéru

Umožňuje prevziať a nainštalovať aktualizácie firmvéru pre toto zariadenie.

Restore Factory Settings (Obnoviť

výrobné nastavenia)

Obnovenie nastavení produktu do predvolených výrobných nastavení.