HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

Zobrazenie vstavaného webového servera HP (EWS)

Funkcie vstavaného webového servera HP

Pomocou vstavaného webového servera HP môžete spravovať tlačové funkcie z počítača namiesto

ovládacieho panela zariadenia.

Zobrazenie informácií o stave produktu

Určenie zostávajúcej životnosti všetkého spotrebného materiálu a objednanie nového

Zobrazenie a zmena konfigurácie zásobníkov

Zobrazenie a zmena nastavení ponúk ovládacieho panela tlačiarne.

Zobrazenie a tlač interných stránok

Príjem upozornení na udalosti týkajúce sa tlačiarne a spotrebného materiálu.

Zobrazenie a zmenu konfigurácie siete

Vstavaný webový server HP funguje, keď je produkt pripojený k sieti založenej na IP. Vstavaný webový server

HP nepodporuje pripojenie produktu na báze IPX. Otvorenie a použitie vstavaného webového servera HP nie

je podmienené prístupom na Internet.

Ak je produkt pripojený k sieti, vstavaný webový server HP je automaticky dostupný.

POZNÁMKA:

Vstavaný webový server HP nie je prístupný mimo sieťovej brány firewall.