HP LaserJet Enterprise M605 series - Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

background image

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

Ponuky položky

Administration

(Správa) na ovládacom paneli sa používajú na manuálne nastavenie adresy

IPv6.

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Ak chcete povoliť manuálnu konfiguráciu, otvorte nasledujúce ponuky:

Administration (Správa)

Network Settings (Nastavenia siete)

Ponuka servera Jetdirect

TCP/IP

Nastavenia adresy IPV6

Adresa

Manuálne nastavenia

Povoliť

Vyberte možnosť

On

(Zap.) a potom sa dotknite tlačidla

Save

(Uložiť).

3.

Ak chcete nakonfigurovať adresu, dotknite sa tlačidla

Address

(Adresa) a potom dotknutím sa poľa

otvorte klávesnicu.

4.

Pomocou klávesnice zadajte adresu a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

5.

Dotknite sa tlačidla

Save

(Uložiť) alebo stlačte tlačidlo

OK

.