HP LaserJet Enterprise M605 series - Premenovanie produktu v sieti

background image

Premenovanie produktu v sieti

Ak chcete zariadenie v sieti premenovať tak, aby bolo jedinečne identifikované, použite vstavaný webový

server HP.

1.

Otvorte vstavaný webový server HP (EWS):

SKWW

Konfigurácia nastavení siete IP

77

background image

a.

4-riadkové ovládacie panely: Adresu IP nájdete na displeji ovládacieho panela.

Dotykový ovládací panel: Ak chcete zobraziť adresu IP alebo názov hostiteľa, na domovskej

obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa dotknite tlačidla Sieť .

b.

Otvorte webový prehľadávač a do riadka s adresou zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa presne

v takom tvare, v akom sa zobrazuje na ovládacom paneli zariadenia. Na klávesnici počítača stlačte

kláves

Enter

. Otvorí sa server EWS.

POZNÁMKA:

Ak sa vo webovom prehľadávači počas otvárania servera EWS zobrazí hlásenie

There is a problem with this website’s security certificate (Vyskytol sa problém s certifikátom

zabezpečenia tejto webovej lokality), kliknite na možnosť Continue to this website (not

recommended) (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).

Výberom možnosti Continue to this website (not recommended) (Pokračovať v používaní tejto

webovej lokality (neodporúča sa)) nevystavujete počítač riziku počas navigácie v serveri EWS pre

zariadenie HP.

2.

Otvorte kartu General (Všeobecné).

3.

Na stránke Device Information (Informácie o zariadení) sa predvolený názov zariadenia nachádza v poli

Device Name (Názov zariadenia). Tento názov môžete zmeniť kvôli jedinečnej identifikácii tohto

zariadenia.

POZNÁMKA:

Vyplnenie ostatných polí na tejto stránke je voliteľná.

4.

Kliknutím na tlačidlo Apply (Použiť) uložte zmeny.