HP LaserJet Enterprise M605 series - Konfigurácia nastavení siete IP

background image

Konfigurácia nastavení siete IP

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní

Zobrazenie alebo zmena nastavení siete

Premenovanie produktu v sieti

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky