HP LaserJet Enterprise M605 series - Prihlásenie sa do produktu

background image

Prihlásenie sa do produktu

Niektoré funkcie na ovládacom paneli zariadenia môžu byť zabezpečené pred použitím neoprávnenými

osobami. Keď je niektorá funkcia zabezpečená, skôr ako ju budete môcť použiť, zariadenie zobrazí výzvu, aby

ste sa prihlásili. Prihlásiť sa môžete aj bez toho, aby ste čakali na výzvu na prihlásenie, a to výberom

možnosti

Sign In

(Prihlásiť sa) na ovládacom paneli zariadenia.

Prihlasovacie údaje na prihlásenie sa do zariadenia sú spravidla tie isté ako na prihlásenie sa do siete. Ak

máte otázky týkajúce sa poverení, ktoré treba použiť, obráťte sa na správcu tohto zariadenia.

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Vyberte položku

Sign In

(Prihlásiť sa).

3.

Prihlasovacie údaje zadajte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA:

Ak chcete zachovať zabezpečenie zariadenia, po skončení jeho používania vyberte položku

Sign Out

(Odhlásiť sa).