HP LaserJet Enterprise M605 series - IP Security

background image

IP Security

IP Security (IPsec) je súprava protokolov, ktoré ovládajú prenášanie údajov cez sieť založené na IP do

produktu a z produktu. IPsec poskytuje overovanie od hostiteľa k hostiteľovi, integritu údajov a šifrovanie

sieťovej komunikácie.

Pre produkty pripojené k sieti alebo vybavené tlačovým serverom HP Jetdirect môžete nakonfigurovať IPsec

pomocou karty Networking (Práca v sieti) v rámci vstavaného webového servera HP.