HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

Zariadenie disponuje viacerými funkciami zabezpečenia, ktoré obmedzujú prístup používateľov

k nastaveniam konfigurácie, zabezpečujú údaje a bránia prístupu k cenným hardvérovým komponentom.

Bezpečnostné vyhlásenia

IP Security

Priradenie alebo zmena systémového hesla pomocou vstavaného webového servera

Prihlásenie sa do produktu

Podpora šifrovania: vysokovýkonné zabezpečené pevné disky spoločnosti HP

Uzamknutie formátovača