HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

Tlač v režime EconoMode

Nastavte časovač pre režim spánku a nakonfigurujte zariadenie tak, aby využívalo 1 watt alebo menej

energie