HP LaserJet Enterprise M605 series - Aktualizácie softvéru a firmvéru

background image

Aktualizácie softvéru a firmvéru

Spoločnosť HP pravidelne aktualizuje funkcie, ktoré sú k dispozícii vo firmvéri zariadenia. Ak chcete využívať

výhody najnovších funkcií, aktualizujte firmvér zariadenia. Prevezmite najnovší súbor aktualizácie firmvéru z

internetu:

Prejdite na stránku

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/

ljM606

. Kliknite na položku Drivers & Software (Ovládače a softvér).

SKWW

Aktualizácie softvéru a firmvéru

87

background image

88

Kapitola 5 Správa produktu

SKWW

background image

6