HP LaserJet Enterprise M605 series - Vybratie a výmena kazety

background image

Vybratie a výmena kazety

1.

Otvorte vrchný kryt.

SKWW

Výmena tonerovej kazety

45

background image

2.

Uchopte držadlo na použitej tonerovej kazete a vytiahnite ju.

3.

Novú kazetu s tonerom vyberte z ochranného vrecka. Balenie

si nechajte na recykláciu použitej tonerovej kazety.

4.

Chyťte obidva konce kazety s tonerom a 5-krát až 6-krát ňou

zatraste.

46

Kapitola 3 Spotrebný materiál, príslušenstvo a diely

SKWW

background image

5.

Odstráňte z kazety s tonerom ochranný kryt.

6.

Potiahnite za oranžovú zarážku a odstráňte tesniacu pásku

tonera. Vytiahnite celú tesniacu pásku z kazety.

7.

Zarovnajte kazetu s tonerom so zásuvkou a zasuňte ju do

zariadenia.

SKWW

Výmena tonerovej kazety

47

background image

8.

Zatvorte horný kryt.

9.

Zabaľte použitú tonerovú kazetu, ochranný kryt a tesniacu

pásku do balenia, v ktorom ste dostali novú kazetu.

V Spojených štátoch a Kanade je v balení pribalená

predplatená sprievodka. V iných krajinách/oblastiach prejdite

na lokalitu

www.hp.com/recycle

, ak chcete vytlačiť

predplatenú sprievodku.

Na balenie nalepte predplatenú sprievodku a vráťte použitú

kazetu späť do spoločnosti HP na recykláciu.

48

Kapitola 3 Spotrebný materiál, príslušenstvo a diely

SKWW