HP LaserJet Enterprise M605 series - Informácie o tonerovej kazete

background image

Informácie o tonerovej kazete

Toto zariadenie signalizuje nízky a veľmi nízky stav tonera v kazete. Skutočná zostávajúca životnosť

tonerovej kazety sa môže líšiť. Zvážte zaobstaranie náhradnej kazety, aby bola dostupná v čase, keď sa

kvalita tlače stane neprijateľnou.

Ak chcete zakúpiť kazety alebo skontrolovať, či sú kazety kompatibilné so zariadením, prejdite na webovú

lokalitu HP SureSupply na lokalite

www.hp.com/go/suresupply

. Prejdite na spodnú časť stránky a

skontrolujte, či súhlasí krajina/oblasť.

Kapacita

Číslo kazety

Číslo súčiastky

Originálna kazeta HP 81A s čiernym

tonerom pre zariadenia LaserJet

81A

CF281A

Originálna kazeta HP 81X s čiernym

tonerom s vysokou výťažnosťou pre

zariadenia LaserJet

POZNÁMKA:

len modely M605 a M606

81X

CF281X

POZNÁMKA:

Tonerové kazety s vysokou výťažnosťou obsahujú viac tonera ako štandardné kazety pre

vyššiu výťažnosť. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

Nevyberajte tonerovú kazetu z balenia, pokiaľ ju netreba vymeniť.

UPOZORNENIE:

Ak chcete zabrániť poškodeniu kazety, nevystavujte ju svetlu na viac ako niekoľko minút.

Ak sa tonerová kazeta musí vybrať zo zariadenia na dlhší čas, zakryte zelený zobrazovací valec.

Nasledujúci nákres znázorňuje komponenty tonerovej kazety.

44

Kapitola 3 Spotrebný materiál, príslušenstvo a diely

SKWW

background image

1

4

3

2

1

Plastový kryt

2

Pamäťový čip

3

Tesniaca páska

4

Zobrazovací valec

UPOZORNENIE:

Nedotýkajte sa zobrazovacieho valca. Odtlačky prstov môžu spôsobiť problémy s kvalitou

tlače.

UPOZORNENIE:

Ak toner zašpiní odev, otrite ho suchou handrou a vyperte v studenej vode. Horúca voda by

spôsobila zapustenie tonera do tkaniny.

POZNÁMKA:

Informácie o recyklovaní použitých tonerových kaziet sa nachádzajú v škatuli tonerovej

kazety.