HP LaserJet Enterprise M605 series - Vyberanie a výmena kazety so spinkami

background image

Vyberanie a výmena kazety so spinkami

1.

Na pravej strane zošívačky/stohovača otáčajte zošívaciu

jednotku smerom k prednej strane zariadenia, až kým

jednotka nezapadne do otvorenej polohy. Uchopte modrú

rukoväť zošívacej kazety a vytiahnite kazetu zo zošívacej

jednotky.

2.

Vložte novú kazetu so spinkami do zošívacej jednotky a

otáčajte zošívacou jednotkou smerom k zadnej časti

zariadenia, kým jednotka nezapadne na miesto.

SKWW

Výmena kazety so spinkami

49

background image

50

Kapitola 3 Spotrebný materiál, príslušenstvo a diely

SKWW

background image

4