HP LaserJet Enterprise M605 series - Objednávanie

background image

Objednávanie

Objednanie spotrebného materiálu a papiera

www.hp.com/go/suresupply

Objednanie originálnych súčastí alebo príslušenstva značky HP

www.hp.com/buy/parts

Objednávanie cez poskytovateľov servisu alebo podpory

Kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti HP alebo

poskytovateľa podpory.

Objednávajte pomocou vstavaného webového servera HP (EWS)

Prístup získate tak, že v podporovanom webovom prehľadávači

v počítači zadáte do poľa adresy/adresy URL adresu IP zariadenia

alebo názov hostiteľa. EWS obsahuje prepojenie na webovú

lokalitu HP SureSupply, na ktorej máte k dispozícii rôzne

možnosti na nákup originálneho spotrebného materiálu od

spoločnosti HP.