HP LaserJet Enterprise M605 series - Diely vymeniteľné zákazníkom

background image

Diely vymeniteľné zákazníkom

Diely vymeniteľné zákazníkom (Customer Self-Repair – CSR) sú dostupné pri mnohých zariadeniach HP

LaserJet na skrátenie času opravy. Ďalšie informácie o programe CSR a jeho výhodách možno nájsť na

lokalitách

www.hp.com/go/csr-support

a

www.hp.com/go/csr-faq

.

Originálne náhradné diely HP možno objednať na lokalite

www.hp.com/buy/parts

alebo u poskytovateľa

servisu alebo podpory autorizovaného spoločnosťou HP. Pri objednávaní bude potrebný jeden

z nasledujúcich údajov: číslo dielu, sériové číslo (nachádzajúce sa na zadnej strane tlačiarne), číslo produktu

alebo názov produktu.

Diely označené v stĺpci Výmena zákazníkom slovom Povinná si musí zákazník vymeniť sám, ak nie je

ochotný zaplatiť za výmenu dielu personálu spoločnosti HP. Na tieto diely sa v rámci záruky na produkt

od spoločnosti HP nevzťahuje podpora na mieste inštalácie ani podpora vrátenia produktu do skladu.

Diely označené v stĺpci Výmena zákazníkom slovom Voliteľná vám počas záručnej lehoty produktu na

požiadanie zdarma vymení personál spoločnosti HP.

POZNÁMKA:

Nasledujúce údaje podliehajú zmene. Aktuálny zoznam dielov vymeniteľných zákazníkom

nájdete na lokalite

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/

ljM606

.

Položka

Opis

Výmena zákazníkom

Číslo dielu

Prenosový valček

Náhradný prenosový valec.

Dodáva sa s pokynmi na

inštaláciu.

Povinná

E6B67-67904

Kazeta

Náhradná kazeta na papier pre

zásobník 2.

Dodáva sa s pokynmi na

inštaláciu.

Povinná

E6B67-67913

Súprava valčekov zásobníka 1

Náhradné valčeky pre

zásobník 1.

Dodáva sa s pokynmi na

inštaláciu.

Voliteľná

E6B67-67906

Súprava valčekov zásobníkov 2

až X

Náhradné valčeky pre

zásobník 2, voliteľné podávače

papiera na 500 hárkov a

voliteľný vysokokapacitný

podávač papiera na 1 500

hárkov.

Dodáva sa s pokynmi na

inštaláciu.

Povinná

E6B67-67905

Súprava natavovacej jednotky

(110 V)

Náhradná natavovacia

jednotka.

Dodáva sa s pokynmi na

inštaláciu.

Povinná

E6B67-67901

Súprava natavovacej jednotky

(220 V)

Náhradná natavovacia

jednotka.

Dodáva sa s pokynmi na

inštaláciu.

Povinná

E6B67-67902

42

Kapitola 3 Spotrebný materiál, príslušenstvo a diely

SKWW

background image

Položka

Opis

Výmena zákazníkom

Číslo dielu

Súprava obmedzovača

momentu

Náhradný obmedzovač

momentu.

Dodáva sa s pokynmi na

inštaláciu.

Povinná

E6B67-67926

Kryt výstupného príslušenstva

Náhradný kryt výstupného

príslušenstva.

Povinná

RL2-1404-000CN

Kryt formátovača

Náhradný kryt formátovača.

Povinná

RC4-5802-000CN

Kryt duplexnej jednotky

Náhradný kryt duplexnej

jednotky.

Povinná

RM2-6310-000CN

Kryt pre papier Legal

Náhradný kryt chrániaci pred

prachom papier veľkosti Legal

vložený do zásobníka 2

Povinná

RC4-5872-000CN

Kryt HIP

Náhradný kryt pre konzolu na

pripojenie hardvéru (HIP).

Povinná

RC4-5803-000CN

Kryt podávača obálok

Náhradný kryt pre otvor

podávača obálok.

Povinná

RL1-1667-000CN

SKWW

Objednávanie spotrebného materiálu, príslušenstva a dielov

43