HP LaserJet Enterprise M605 series - Vyskúšanie iného ovládača tlače

background image

Vyskúšanie iného ovládača tlače

Ak tlačíte zo softvérového programu a na vytlačených stranách sa nachádzajú neočakávané čiary v

obrázkoch, chýbajúci text, chýbajúce grafické prvky, nesprávne formátovanie alebo nahradené typy písma,

skúste použiť iný ovládač tlače.

Prevezmite si niektorý z nasledujúcich ovládačov z webovej lokality spoločnosti HP:

www.hp.com/support/

ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

124 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

Ovládač HP PCL 6

Poskytuje sa ako predvolený ovládač na produktovom disku CD. Tento ovládač sa

inštaluje automaticky, ak si nezvolíte iný.

Odporúča sa vo všetkých prostrediach systému Windows.

Poskytuje kombináciu najvyššej rýchlosti, kvality tlače a podpory funkcií produktu,

ktorá je vhodná pre väčšinu používateľov.

Vyvinutý na zosúladenie s rozhraním Graphic Device Interface (GDI) systému

Windows s cieľom dosiahnuť najvyššiu rýchlosť v prostrediach systému Windows.

Nemusí byť plne kompatibilný s programami tretích strán a s voliteľnými

programami založenými na PCL 5

Ovládač HP UPD PS

Odporúča sa na tlač v softvérových programoch spoločnosti Adobe

®

alebo v iných

softvérových programoch, ktoré intenzívne využívajú grafiku.

Poskytuje podporu pre tlač z emulácie PostScript alebo pre podporu súpravy

písiem PostScript Flash

HP UPD PCL 5

Odporúčaný pre všeobecnú kancelársku tlač v prostrediach systému Windows

Kompatibilný s predchádzajúcimi verziami PCL a staršími produktmi HP LaserJet

Najlepší výber pre tlač zo softvérových programov tretích strán alebo voliteľných

softvérových programov

Najlepší výber pri prevádzke so zmiešanými prostrediami, ktoré vyžadujú, aby sa

produkt nastavil na PCL 5 (UNIX, Linux, hlavný počítač)

Navrhnutý na použitie v podnikových prostrediach so systémom Windows ako

samostatný ovládač na použitie s viacerými modelmi produktu.

Uprednostňovaný pri tlači z viacerých modelov produktu z prenosného počítača so

systémom Windows.

HP UPD PCL 6

Odporúča sa na tlač vo všetkých prostrediach systému Windows

Poskytuje kombináciu najvyššej rýchlosti, kvality tlače a podpory funkcií tlačiarne,

ktorá je vhodná pre väčšinu používateľov

Vyvinutý na zosúladenie s rozhraním Graphic Device Interface (GDI) systému

Windows s cieľom dosiahnuť najvyššiu rýchlosť v prostrediach systému Windows

Nemusí byť plne kompatibilný s programami tretích strán a s voliteľnými

programami založenými na PCL 5

SKWW

Zlepšenie kvality tlače 125