HP LaserJet Enterprise M605 series - Tlač čistiacej strany

background image

Tlač čistiacej strany

Počas tlače sa môže v zariadení nahromadiť papier, toner a prachové častice a spôsobiť tak problémy s

kvalitou tlače, napríklad bodky alebo škvrnky toneru, rozmazané časti, šmuhy, čiary alebo opakované škvrny.

Dráhu papiera v zariadení vyčistíte podľa nasledujúcich krokov.

122 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Vyberte položku

Device Maintenance

(Údržba zariadenia).

3.

Vyberte položku

Calibration/Cleaning

(Kalibrácia/čistenie) a potom výberom položky

Cleaning Page

(Čistiaca stránka) vytlačte stránku.

Na ovládacom paneli zariadenia sa zobrazí správa Cleaning (Čistenie). Proces čistenia môže trvať

niekoľko minút. Pokiaľ sa proces čistenia neskončí, zariadenie nevypínajte. Po dokončení odstráňte

vytlačenú stranu.