HP LaserJet Enterprise M605 series - Vizuálna kontrola tonerovej kazety

background image

Vizuálna kontrola tonerovej kazety

Podľa nasledujúcich krokov skontrolujte každú tonerovú kazetu.

1.

Z tlačiarne vyberte kazetu s tonerom.

2.

Skontrolujte, či pamäťový čip nie je poškodený.

3.

Skontrolujte povrch zeleného zobrazovacieho valca.

UPOZORNENIE:

Nedotýkajte sa zobrazovacieho valca. Odtlačky prstov na zobrazovacom valci môžu

spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

4.

Ak na zobrazovacom valci uvidíte škrabance, odtlačky prstov alebo iné poškodenie, kazetu s tonerom

vymeňte.

5.

Tonerovú kazetu znova nainštalujte a vytlačte niekoľko strán, aby ste sa uistili, že sa problém vyriešil.