HP LaserJet Enterprise M605 series - Kontrola nastavenia typu papiera (Windows)

background image

Kontrola nastavenia typu papiera (Windows)

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Print (Tlačiť).

2.

Vyberte zariadenie a potom kliknite na tlačidlo Properties (Vlastnosti) alebo Preferences (Preferencie).

3.

Kliknite na kartu Paper/Quality (Papier a kvalita).

4.

Z rozbaľovacieho zoznamu Paper Type (Typ papiera) kliknite na možnosť More... (Ďalšie...).

5.

Rozbaľte zoznam možností Type is: (Typ:). možnosti.

6.

Rozbaľte kategóriu typov papiera, ktorá najlepšie popisuje váš papier.

7.

Zvoľte možnosť pre používaný typ papiera a potom kliknite na tlačidlo OK.

8.

Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Document Properties (Vlastnosti dokumentu). V

dialógovom okne Print (Tlačiť) spustite tlač úlohy kliknutím na tlačidlo OK.