HP LaserJet Enterprise M605 series - Kontrola stavu tonerových kaziet

background image

Kontrola stavu tonerových kaziet

Týmto spôsobom odhadnite zostávajúcu životnosť tonerových kaziet, a ak treba, aj stav ďalších

vymeniteľných súčastí na údržbu.

Krok č. 1: Tlač stránky stavu spotrebného materiálu

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Vyberte položku

Supplies

(Spotrebný materiál).

3.

Stav spotrebného materiálu je uvedený na obrazovke.

4.

Ak si chcete vytlačiť správu o stave všetkého spotrebného materiálu vrátane čísiel originálnych dielov

od spoločnosti HP na opätovné objednanie spotrebného materiálu, vyberte položku

Manage Supplies

(Správa spotrebného materiálu) a potom vyberte položku

Print Supplies Status

(Tlač stavu spotrebného

materiálu).

Krok č. 2: Kontrola stavu spotrebného materiálu

1.

Podľa správy o stave spotrebného materiálu skontrolujte zostávajúcu životnosť tonerových kaziet v

percentách, a ak treba, aj stav ďalších vymeniteľných súčastí na údržbu.

Problémy s kvalitou tlače sa môžu vyskytnúť pri používaní tonerovej kazety, ktorá sa blíži k

odhadovanému koncu životnosti. Zariadenie signalizuje, keď niektorá položka spotrebného materiálu

dosiahne veľmi nízku úroveň. Keď položka spotrebného materiálu od spoločnosti HP dosiahne veľmi

nízku úroveň, skončí sa aj platnosť prémiovej ochrannej záruky poskytovanej spoločnosťou HP na túto

položku.

Tonerová kazeta sa nemusí vymeniť okamžite, pokiaľ je kvalita tlače aj naďalej prijateľná. Odporúčame

mať pripravenú náhradnú kazetu na inštaláciu, keď sa kvalita tlače stane neprijateľnou.

Ak sa rozhodnete vymeniť kazetu s tonerom alebo iné vymeniteľné súčasti na údržbu, na stránke stavu

spotrebného materiálu sa zobrazí zoznam čísiel originálnych dielov od spoločnosti HP.

2.

Presvedčte sa, či používate originálnu kazetu od spoločnosti HP.

Originálna tonerová kazeta od spoločnosti HP je označená slovami HP alebo Hewlett-Packard, prípadne

logom spoločnosti HP. Bližšie informácie o identifikácii tonerových kaziet od spoločnosti HP nájdete na

stránke

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.