HP LaserJet Enterprise M605 series - Krok č. 3: Nastavenie zarovnania pri individuálnom zásobníku

background image

Krok č. 3: Nastavenie zarovnania pri individuálnom zásobníku

Postupujte podľa nasledujúcich krokov, ak pri tlači zo špecifických zásobníkov nie sú obrázky alebo text na

vytlačenej strane správne vycentrované alebo zarovnané.

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Administration (Správa)

General Settings (Všeobecné nastavenia)

Print Quality (Kvalita tlače)

Image Registration (Registrácia obrazu)

3.

Vyberte zásobník, ktorý chcete nastaviť.

4.

Vyberte položku

Print Test Page

(Vytlačiť testovaciu stránku) a potom postupujte podľa pokynov na

vytlačených stranách.

5.

Znovu vyberte položku

Print Test Page

(Vytlačiť testovaciu stránku), overte výsledky a podľa potreby

vykonajte ďalšie úpravy.

6.

Dotykom tlačidla

Save

(Uložiť) alebo stlačením tlačidla

OK

uložíte nové nastavenia.