HP LaserJet Enterprise M605 series - Krok č. 2: Kontrola prostredia

background image

Krok č. 2: Kontrola prostredia

Prostredie môže priamo ovplyvniť kvalitu tlače a je bežnou príčinou problémov s kvalitou tlače alebo

podávaním papiera. Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

SKWW

Zlepšenie kvality tlače 123

background image

Premiestnite produkt mimo miest so vzdušným prúdením, napríklad z miest s otvorenými oknami alebo

dverami, alebo vetracími otvormi klimatizácie.

Overte, či na produkt nepôsobia teploty alebo vlhkosť, ktorá sa nachádza mimo povolených špecifikácií

produktu.

Neumiestňujte produkt do stiesnených priestorov (napríklad do skrine).

Položte produkt na pevný a rovný povrch.

Odstráňte všetky prekážky blokujúce vetracie otvory produktu. Produkt vyžaduje dobrý prietok vzduchu

na všetkých stranách vrátane vrchnej časti.

Chráňte produkt pred vzduchom prenášanými nečistotami, prachom, parou, mastnotou a inými

prvkami, ktoré sa môžu zachytávať vo vnútri produktu.