HP LaserJet Enterprise M605 series - Krok č. 1: Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP

background image

Krok č. 1: Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP

Niektoré problémy s kvalitou tlače vznikajú z používania papiera, ktorý nezodpovedá špecifikáciám

spoločnosti HP.

Vždy používajte papier hmotnosti a typu, ktorý toto zariadenie podporuje.

Používajte papier dobrej kvality a bez výrezov, zárezov, útržkov, škvŕn, voľných častíc, prachu, záhybov,

chýbajúcich častí, spiniek či skrútených alebo ohnutých hrán.

Používajte papier, ktorý nebol v minulosti použitý pri tlači.

Používajte papier, ktorý neobsahuje kovové časti, napríklad trblietavé ozdoby.

Používajte papier určený na použitie v laserových tlačiarňach. Nepoužívajte papier určený na použitie v

atramentových tlačiarňach.

Používajte papier, ktorý nie je príliš drsný. Pri používaní hladšieho papiera sa vo všeobecnosti dosahuje

vyššia kvalita tlače.