HP LaserJet Enterprise M605 series - Zariadenie nepreberá papier

background image

Zariadenie nepreberá papier

Ak zariadenie zo zásobníka nedokáže prebrať papier, vyskúšajte nasledovné riešenia.

1.

Otvorte zariadenie a odstráňte všetky zaseknuté hárky papiera.

2.

Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti vzhľadom na danú úlohu.

3.

Overte, či sú na ovládacom paneli produktu správne nastavené veľkosť papiera a jeho typ.

4.

Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené na správnu veľkosť papiera. Nastavte

vodiace lišty na príslušný zárez v zásobníku.

5.

Skontrolujte ovládací panel zariadenia a presvedčte sa, či zariadenie nečaká na váš súhlas s manuálnym

podávaním papiera. Vložte papier a pokračujte.

6.

Valčeky nad zásobníkom môžu byť kontaminované. Vyčistite valčeky handričkou nezanechávajúcou

vlákna, navlhčenou v teplej vode.