HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

Nasledujúce riešenia môžu pomôcť vyriešiť problémy, ak zariadenie nepreberá papier zo zásobníka alebo

preberá viac hárkov papiera naraz.

Zariadenie nepreberá papier

Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne