HP LaserJet Enterprise M605 series - Systém Pomocníka na ovládacom paneli

background image

Systém Pomocníka na ovládacom paneli

Zariadenie má vstavaného Pomocníka, ktorý vysvetľuje, ako sa má každá obrazovka používať. Systém

Pomocníka otvoríte dotykom tlačidla Pomocník v pravom hornom rohu obrazovky.

Na niektorých obrazovkách sa Pomocník otvorí do globálnej ponuky, kde môžete vyhľadať konkrétne témy.

Stlačením tlačidiel v ponuke môžete prehľadávať štruktúru ponuky.

Obrazovky pomocníka obsahujú animácie, ktoré vás sprevádzajú jednotlivými činnosťami, ako je napr.

odstraňovanie zaseknutých médií.

Pre obrazovky, ktoré obsahujú nastavenia pre jednotlivé úlohy, sa v Pomocníkovi otvorí téma, ktorá

vysvetľuje možnosti pre túto obrazovku.

Ak produkt zobrazí chybu alebo upozornenie, dotknite sa tlačidla Pomocník , čím otvoríte správu
popisujúcu problém. Hlásenie tiež obsahuje pokyny užitočné pri riešení problému.

SKWW

Systém Pomocníka na ovládacom paneli

91