HP LaserJet Enterprise M605 series - Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne

background image

Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne

1.

Vytlačte konfiguračnú stránku, aby ste skontrolovali stav sieťového protokolu. V prípade potreby ho

zapnite.

2.

V prípade potreby zmeňte konfiguráciu nastavení siete.

SKWW

Riešenie problémov s káblovou sieťou 127

background image

128 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW