HP LaserJet Enterprise M605 series - Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia

background image

Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia

1.

Otvorte vstavaný webový server a kliknite na kartu Ports (Porty). Overte aktuálnu adresu IP vybraného

produktu. IP adresa zariadenia sa nachádza na konfiguračnej stránke zariadenia.

2.

Ak ste nainštalovali produkt pomocou štandardného portu TCP/IP od spoločnosti HP, začiarknite políčko

Always print to this printer, even if its IP address changes (Vždy tlačiť na tejto tlačiarni, aj keď sa jej

adresa IP zmení).

3.

Ak ste nainštalovali produkt pomocou štandardného portu TCP/IP od spoločnosti Microsoft, použite

namiesto IP adresy názov hostiteľa.

4.

Ak je IP adresa správna, vymažte produkt a pridajte ho znovu.