HP LaserJet Enterprise M605 series - Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením

background image

Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením

1.

Otestujte sieťovú komunikáciu odoslaním príkazu ping v rámci siete.

a.

Spustite príkazový riadok vo vašom počítači.

126 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

V systéme Windows kliknite na tlačidlo Start (Štart), na položku Run (Spustiť), zadajte príkaz
cmd

a stlačte tlačidlo

Enter

.

V systéme OS X prejdite na položku Applications (Aplikácie), potom Utilities (Pomocné

programy) a otvorte Terminal (Terminál).

b.

Zadajte príkaz ping, po ktorom bude nasledovať IP adresa zariadenia.

c.

Ak sa v okne zobrazia doby odozvy, sieť funguje.

2.

Ak príkaz ping zlyhal, overte, či sú zapnuté sieťové rozbočovače a potom overte, či sieťové nastavenia,

produkt a počítač sú nakonfigurované pre rovnakú sieť.