HP LaserJet Enterprise M605 series - Nekvalitné fyzické pripojenie

background image

Nekvalitné fyzické pripojenie

1.

Overte, či je produkt pripojený k správnemu sieťovému portu pomocou kábla správnej dĺžky.

2.

Overte, či sú káblové pripojenia zabezpečené.

3.

Pozrite sa na pripojenie k sieťovému portu na zadnej strane produktu a overte si, či svieti jantárová

kontrolka aktivity a zelená kontrolka stavu pripojenia.

4.

Ak problém aj naďalej pretrváva, vyskúšajte odlišný kábel alebo ho pripojte k odlišnému portu na

rozbočovači.