HP LaserJet Enterprise M605 series - Podpora zákazníkov

background image

Podpora zákazníkov

Získajte telefonickú podporu vo svojej krajine/oblasti

Pripravte si názov produktu, sériové číslo, dátum zakúpenia a

popis problému.

Telefónne čísla krajiny/oblasti sa nachádzajú na letáku, ktorý sa

nachádzal v škatuli s produktom alebo na lokalite

www.hp.com/

support/

.

Získajte nepretržitú podporu online a preberajte softvérové

pomôcky a ovládače

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

Objednanie dodatočných služieb alebo dohôd o údržbe od

spoločnosti HP

www.hp.com/go/carepack

Zaregistrujte svoj produkt

www.register.hp.com

90

Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW