HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutí papiera v stohovači alebo zošívačke/stohovači

background image

Odstraňovanie zaseknutí papiera v stohovači alebo zošívačke/stohovači

Pomocou nasledujúceho postupu skontrolujte všetky možné miesta v stohovači alebo zošívačke/stohovači,

či sa v nich nezasekol papier. Pri výskyte zaseknutia sa na ovládacom paneli zobrazí animácia, pomocou

ktorej zaseknutie odstránite.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera 117

background image

1.

V zadnej časti zariadenia otvorte dvierka na stohovači alebo

zošívačke/stohovači a potom otvorte zadnú výstupnú

priehradku.

2.

Opatrne vyberte všetok zaseknutý papier.

3.

Zatvorte dvierka na stohovači alebo zošívačke/stohovači a

potom zatvorte zadnú výstupnú priehradku.

POZNÁMKA:

Výstupný zásobník sa musí zatlačiť nadol do

najnižšej polohy, aby mohla tlač pokračovať.

118 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW