HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutí papiera vo voliteľnom vysokokapacitnom zásobníku na 1 500 hárkov

background image

Odstraňovanie zaseknutí papiera vo voliteľnom vysokokapacitnom zásobníku na

1 500 hárkov

Podľa nasledujúceho postupu odstráňte zaseknutý papier vo vysokokapacitnom zásobníku na 1 500 hárkov.

Pri výskyte zaseknutia sa na ovládacom paneli zobrazí animácia, pomocou ktorej zaseknutie odstránite.

1.

Otvorte predné dvierka zásobníka.

3

2.

Vyberte stoh papiera.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera 101

background image

3.

Ak je vidieť hranu zaseknutého papiera v oblasti podávania,

jemne potiahnite papier nadol a smerom von zo zariadenia.

(Papier neťahajte priamo von, pretože by sa roztrhol.) Ak

papier nie je vidno, pozrite sa do oblasti horného krytu.

4.

Skontrolujte, či papier neprevyšuje značky naplnenia na

vodiacich lištách papiera a či je predný okraj stohu zarovnaný

so šípkami.

5.

Zatvorte predné dvierka zásobníka.

102 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW