HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutí papiera v zadnej výstupnej priehradke

background image

Odstraňovanie zaseknutí papiera v zadnej výstupnej priehradke

Podľa nasledujúceho postupu odstráňte zaseknutý papier v zadnej výstupnej priehradke. Pri výskyte

zaseknutia sa na ovládacom paneli zobrazí animácia, pomocou ktorej zaseknutie odstránite.

106 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

1.

Otvorte zadnú výstupnú priehradku.

POZNÁMKA:

Ak je väčšina papiera stále v zariadení, možno

ho bude jednoduchšie vybrať cez oblasť horného krytu.

2.

Chyťte obidve strany papiera a pomaly potiahnite papier

smerom von zo zariadenia. Na hárku sa môže nachádzať

uvoľnený toner. Dajte pozor, aby ste ho nerozsypali na seba

alebo na zariadenie.

POZNÁMKA:

Ak sa zaseknutý papier vyberá ťažko,

vyskúšajte úplne otvoriť horný kryt, aby ste uvoľnili tlak na

papier. Ak sa hárok roztrhol alebo ho ani naďalej nemôžete

vybrať, odstráňte zaseknuté médium z oblasti natavovacej

jednotky.