HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutí papiera v zásobníku 2 a zásobníkoch na 500 hárkov

background image

Odstraňovanie zaseknutí papiera v zásobníku 2 a zásobníkoch na 500 hárkov

Pomocou nasledujúceho postupu skontrolujte všetky možné miesta zásobníka 2 a zásobníkov na 500

hárkov, či sa v nich nezasekol papier. Pri výskyte zaseknutia sa na ovládacom paneli zobrazí animácia,

pomocou ktorej zaseknutie odstránite.

1.

Zásobník úplne vytiahnite zo zariadenia jemným ťahaním a

zdvihom.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera

99

background image

2.

Ak je vidieť hranu zaseknutého papiera v oblasti podávania,

jemne potiahnite papier nadol a smerom k zadnej časti

zariadenia. Potom ho vytiahnite zo zariadenia. (Papier

neťahajte priamo von, pretože by sa roztrhol.) Ak papier

nevidno, pozrite sa do ďalšieho zásobníka alebo do oblasti

horného krytu.

3.

Uistite sa, že je papier v zásobníku rovný vo všetkých štyroch

rohoch a že sa nachádza pod indikátormi maximálnej výšky.

2

4.

Znovu vložte zásobník a zatvorte ho.

100 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW