HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutí papiera v zásobníku 1

background image

Odstraňovanie zaseknutí papiera v zásobníku 1

Podľa nasledujúceho postupu odstráňte zaseknutý papier v zásobníku 1. Pri výskyte zaseknutia sa na

ovládacom paneli zobrazí animácia, pomocou ktorej zaseknutie odstránite.

1.

Pomaly vytiahnite zaseknutý papier smerom von zo

zariadenia.