HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutí papiera v duplexnej jednotke

background image

Odstraňovanie zaseknutí papiera v duplexnej jednotke

Pomocou nasledujúceho postupu skontrolujte všetky možné miesta v duplexnej jednotke, či sa v nich

nezasekol papier. Pri výskyte zaseknutia sa na ovládacom paneli zobrazí animácia, pomocou ktorej

zaseknutie odstránite.

1.

Duplexnú jednotku vyberiete tak, že ju nadvihnete nahor a

potom potiahnete smerom von.

112 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

2.

Odstráňte všetok papier, ktorý sa nachádza na vrchu

zásobníka 2. (Môže byť potrebné siahnuť do zariadenia.)

3.

Pomaly vytiahnite všetok papier smerom von z duplexnej

jednotky.

4.

Vložte duplexnú jednotku do zariadenia.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera 113