HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutého papiera vo výstupnom zásobníku

background image

Odstraňovanie zaseknutého papiera vo výstupnom zásobníku

Pomocou nasledujúceho postupu skontrolujte všetky možné miesta vo výstupnej priehradke, či sa v nich

nezasekol papier. Pri výskyte zaseknutia sa na ovládacom paneli zobrazí animácia, pomocou ktorej

zaseknutie odstránite.

1.

Ak vidíte zaseknutý papier vo výstupnom zásobníku, uchopte

jeho vyčnievajúci koniec a vyberte ho.