HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutého papiera v podávači obálok

background image

Odstraňovanie zaseknutého papiera v podávači obálok

Podľa nasledujúceho postupu odstráňte zaseknutý papier v podávači obálok. Pri výskyte zaseknutia sa na

ovládacom paneli zobrazí animácia, pomocou ktorej zaseknutie odstránite.

1.

Odstráňte všetky obálky vložené v podávači obálok. Spustite

nadol ťažidlo na obálky a vysúvaciu časť zásobníka nadvihnite

nahor, do zatvorenej polohy.

2.

Uchopte obidve strany podávača obálok a opatrne ho

vytiahnite zo zariadenia.

3.

Pomaly odstráňte všetky zaseknuté obálky z podávača

obálok.

114 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

4.

Pomaly odstráňte všetky zaseknuté obálky zo zariadenia.

5.

Vložte podávač obálok.