HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutého papiera v oblasti tonerovej kazety.

background image

Odstraňovanie zaseknutého papiera v oblasti tonerovej kazety.

Pomocou nasledujúceho postupu skontrolujte všetky možné miesta v oblasti tonerovej kazety, či sa v nich

nezasekol papier. Pri výskyte zaseknutia sa na ovládacom paneli zobrazí animácia, pomocou ktorej

zaseknutie odstránite.

1.

Otvorte vrchný kryt.

2.

Vyberte tonerovú kazetu.

UPOZORNENIE:

Ak chcete zabrániť poškodeniu kazety,

nevystavujte ju svetlu na viac ako niekoľko minút. Tonerovú

kazetu zakryte hárkom papiera, kým je vybratá zo zariadenia.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera 103

background image

3.

Použite zelenú rukoväť na nadvihnutie prístupovej platničky

k papieru. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier smerom von

zo zariadenia. Papier netrhajte. Ak sa papier vyberá ťažko,

vyskúšajte ho odstrániť z oblasti zásobníka.

4.

Otvorte zásobník 1.

5.

Odstráňte kryt príslušenstva pre obálky. Ak sa tam nachádza

papier, vyberte ho.

104 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

6.

Otočte vodiacu lištu papiera, aby ste skontrolovali, či sa pod

ňou nenachádza ďalší zaseknutý papier. Ak sa tam nachádza

zaseknutý papier, vyberte ho.

7.

Vložte naspäť kryt príslušenstva pre obálky a zatvorte

zásobník 1.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera 105

background image

8.

Vymeňte tonerovú kazetu.

9.

Zatvorte horný kryt.