HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutého papiera v 5-priehradkovej schránke

background image

Odstraňovanie zaseknutého papiera v 5-priehradkovej schránke

Pomocou nasledujúceho postupu skontrolujte všetky možné miesta v 5-priehradkovej schránke, či sa v nich

nezasekol papier. Pri výskyte zaseknutia sa na ovládacom paneli zobrazí animácia, pomocou ktorej

zaseknutie odstránite.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera 115

background image

1.

Z výstupných priehradiek vyberte všetok papier.

2.

Na zadnej strane 5-priehradkovej schránky otvorte

prístupové dvierka k zaseknutému papieru.

3.

Ak sa papier zasekol na vrchu 5-priehradkovej schránky,

vyberte ho ťahaním smerom priamo nadol.

116 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

4.

Ak sa papier zasekol na spodku 5-priehradkovej schránky,

otvorte zadnú výstupnú priehradku a potom papier vyberte

ťahaním smerom priamo nahor.

5.

Zatvorte prístupové dvierka k zaseknutému papieru a zadnú

výstupnú priehradku.