HP LaserJet Enterprise M605 series - Miesta zaseknutia média

background image

Miesta zaseknutia média

3

3

2

1

7

8

3

4
5

6

1

Výstupný zásobník

Pozrite si časť

Odstraňovanie zaseknutého papiera vo

výstupnom zásobníku na strane 112

.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera

97

background image

2

Oblasť tonerovej kazety

Pozrite si časť

Odstraňovanie zaseknutého papiera v oblasti

tonerovej kazety. na strane 103

.

3

Zásobník 1

Pozrite si časť

Odstraňovanie zaseknutí papiera v

zásobníku 1 na strane 99

.

4

Zásobník 2

Pozrite si časť

Odstraňovanie zaseknutí papiera

v zásobníku 2 a zásobníkoch na 500 hárkov na strane 99

.

5

Voliteľný podávač papiera na 500 hárkov

Pozrite si časť

Odstraňovanie zaseknutí papiera

v zásobníku 2 a zásobníkoch na 500 hárkov na strane 99

.

6

Voliteľný vysokokapacitný zásobník na 1 500 hárkov

Pozrite si časť

Odstraňovanie zaseknutí papiera vo

voliteľnom vysokokapacitnom zásobníku na 1 500 hárkov

na strane 101

.

7

Oblasť zadnej výstupnej priehradky a natavovacej jednotky

Pozrite si časti

Odstraňovanie zaseknutí papiera v zadnej

výstupnej priehradke na strane 106

a

Odstraňovanie

zaseknutého papiera v oblasti natavovacej jednotky

na strane 107

.

8

Voliteľná duplexná jednotka

Pozrite si časť

Odstraňovanie zaseknutí papiera v duplexnej

jednotke na strane 112

.

Podávač obálok (nie je zobrazený)

Pozrite si časť

Odstraňovanie zaseknutého papiera

v podávači obálok na strane 114

.

5-priehradková schránka (nie je zobrazená)

Pozrite si časť

Odstraňovanie zaseknutého papiera v 5-

priehradkovej schránke na strane 115

.

Stohovač alebo zošívačka/stohovač (nie je zobrazené)

Pozrite si časť

Odstraňovanie zaseknutí v stohovači alebo

zošívačke/stohovači na strane 117

.