HP LaserJet Enterprise M605 series - Automatická navigácia pre odstraňovanie zaseknutého papiera

background image

Automatická navigácia pre odstraňovanie zaseknutého papiera

Funkcia automatickej navigácie vám pomáha pri odstraňovaní zaseknutého papiera poskytovaním

podrobných pokynov na ovládacom paneli. Keď dokončíte krok, zariadenie zobrazí pokyny pre ďalší krok,

kým nedokončíte všetky kroky v postupe.