HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

Nasledujúce informácie obsahujú pokyny na odstraňovanie zaseknutého papiera v zariadení.

Miesta zaseknutia média

Automatická navigácia pre odstraňovanie zaseknutého papiera

Dochádza často alebo opakovane k zaseknutiu papiera?

Odstraňovanie zaseknutí papiera v zásobníku 1

Odstraňovanie zaseknutí papiera v zásobníku 2 a zásobníkoch na 500 hárkov

Odstraňovanie zaseknutí papiera vo voliteľnom vysokokapacitnom zásobníku na 1 500 hárkov

Odstraňovanie zaseknutého papiera v oblasti tonerovej kazety.

Odstraňovanie zaseknutí papiera v zadnej výstupnej priehradke

Odstraňovanie zaseknutého papiera v oblasti natavovacej jednotky

Odstraňovanie zaseknutého papiera vo výstupnom zásobníku

Odstraňovanie zaseknutí papiera v duplexnej jednotke

Odstraňovanie zaseknutého papiera v podávači obálok

Odstraňovanie zaseknutého papiera v 5-priehradkovej schránke

Odstraňovanie zaseknutí v stohovači alebo zošívačke/stohovači