HP LaserJet Enterprise M605 series - Obnovenie výrobných nastavení zo vstavaného webového servera HP (len modely so sieťovým pripojením)

background image

Obnovenie výrobných nastavení zo vstavaného webového servera HP (len modely

so sieťovým pripojením)

1.

Otvorte vstavaný webový server HP (EWS):

a.

4-riadkové ovládacie panely: Adresu IP nájdete na displeji ovládacieho panela.

Dotykový ovládací panel: Ak chcete zobraziť adresu IP alebo názov hostiteľa, na domovskej

obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa dotknite tlačidla Sieť .

b.

Otvorte webový prehľadávač a do riadka s adresou zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa presne

v takom tvare, v akom sa zobrazuje na ovládacom paneli zariadenia. Na klávesnici počítača stlačte

kláves

Enter

. Otvorí sa server EWS.

POZNÁMKA:

Ak sa vo webovom prehľadávači počas otvárania servera EWS zobrazí hlásenie

There is a problem with this website’s security certificate (Vyskytol sa problém s certifikátom

zabezpečenia tejto webovej lokality), kliknite na možnosť Continue to this website (not

recommended) (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).

Výberom možnosti Continue to this website (not recommended) (Pokračovať v používaní tejto

webovej lokality (neodporúča sa)) nevystavujete počítač riziku počas navigácie v serveri EWS pre

zariadenie HP.

2.

Otvorte kartu General (Všeobecné).

3.

Na ľavej strane obrazovky kliknite na položku Restore Factory Settings (Obnoviť výrobné nastavenia).

4.

Kliknite na tlačidlo Reset (Obnoviť).

92

Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

POZNÁMKA:

Po dokončení operácie obnovenia sa produkt automaticky reštartuje.

SKWW

Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia

93